Dansk Data Arkiv

Udtræk fra DDD

Der skal udfyldes mindst tre tegn i Navnefeltet

Opbygning af livsforløb

Du kan knytte/linke personer sammen, når du er sikker på, at der er tale om den samme person i flere årgange.
Udvælg person Ud for hver person er der en afkrydsningsboks, hvor du kan afmærke de personer, du vil se nærmere på = sammenligne
Sammenligning af valgte personer
Når du har valgt dem ud, du vil sammenligne, er der nederst på siden en knap: 'Sammenlign', der udtrækker de poster, du har valgt og viser dem på en ny side
Livsforløb
Hvis en person allerede er knyttet til sig selv i andre årgange, er der en knap: 'Livsforløb', der viser de årgange, hvor en person er blevet linket.
Flere poster til samme person
Hvis du finder yderligere forekomster, kan du tilføje disse poster ved at udvælge den nye forekomst og desuden vælge mindst en post, hvor personen allerede er linket
Linkning i et sogn
Når du linker ved at sammenligne et sogn over tid kan du beholde fanebladet med søgeresulatet åbent, mens du sammenligner flere poster med den samme person. Når du kommer tilbage til fanebladet, kan du vælge at fortsætte, men husk at trykke på knappen 'Fortryd' inden du udvælger nye poster. Du kan også vælge at opdatere siden for at kunne se de link, du har lavet.