Dansk Data Arkiv

KildeIndtastningsKomiteen (KIK)

KildeIndtastningsKomiteen, i daglig tale kaldet KIK, fungerer som en styregruppe for KildeIndtastningsProjektet (KIP). Komiteen holder møde 2-3 gange årligt, hvor projektets status diskuteres, og der lægges retningslinier for kommende indsatsområder.

Komiteen udgøres af repræsentanter fra Rigsarkivet : Barbara Revuelta-Eugercios og John Gregers Hvidkjær
Som repræsentanter for indtasterne:Jens Karl Rasmussen
Fra slægtsforskerforeninger mm: Svend Erik Christiansen ;  Jens V. Olsen, Michael Dupont, Jesper Skov
Fra forskerside: Hans Chr. Johansen, Hans Jørgen Marker

Forslag eller kommentarer vedrørende projektet kan sendes til Barbara Revuelta-Eugercios