Dansk Data Arkiv

Hvem var arkivar H. S. A. Nygård (1869-1964)?

Nygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 1913 blev han, som han selv skriver det, "tvangsforflyttet" til København. Et løst rygte siger også, at han blev forbigået ved besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han fornærmet tog til København, og i den forbindelse tog sit seddelapparat med sig. Dette skulle være forklaringen på, at alle de mange sedler omhandlende jyske forhold er endt i København!


Af ”Hovedgårde og bøndergods nord for Kongeåen 1624-1805” fremgår det, at Nygård som menneske var en afholdt kollega, respekteret for sin viden og dygtighed, men han kunne også være kantet og stejl, ”en sær snegl”. Han var dybt konservativ af natur, modstander af folkestyre, fagforeninger og kvindefrigørelse og moderne teknik i alle dens former.


Dette projekt ville måske ikke på alle områder have glædet ham, men vi tror på, at det ville have glædet ham, at hans store arbejde kan blive til glæde for de mange, der ikke har mulighed for at komme på Rigsarkivet.


"Jeg kunne også bare være begyndt i Nygårds jyske sedler. Det er 205 kasser med navnesedler, der henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, grundtaxter og hvad ved jeg, i alt over ½ million sedler. Lykkelig den der har aner i Jylland med lidt specielle navne eller stillinger! Her fandt jeg mine Ravn'er og Schaarup'er i massevis. Og det var i Harre på Salling, i Århus og i Kolding. (I øvrigt er der tilsvarende - mindre - seddelapparater for Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, men desværre ikke Sønderjylland).
Nygård havde også en seddel på Maren Ravn, med henvisning til Trols Nielsen! Og her fandt jeg så deres bryllup i Bredsten ved Vejle, på herregården Keldkær. Jamen uden Nygårds sedler havde jeg ved gud aldrig fundet på at søge der. Jeg er næppe den eneste, der gennem årene har opsendt en stille tak til arkivar Sigvard Nygaard i hans himmel."


Sådan skriver Steen Thomsen i sin artikel "Panden mod muren!" der har været trykt i "Slægt & Stavn" 1994.4 og i "Slægt & Data" 1995, og faktisk er Steens beskrivelse af Nygårds sedler særdeles rammende.


Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen skriver i ”Find din slægt og gør den levende” blandt andet: ”Du kan spare meget tid ved at benytte disse sedler, og der er mange oplysninger, du aldrig vil kunne finde, hvis ikke du bruger dette seddelkartotek.” Dette er grunden til, at vi ofrer tid og kræfter på at digitalisere sedlerne.

Hvor mange sedler er der?

Der er 425.433 sedler inkl. bagsider

Kilder:

”Hovedgårde og bøndergods nord for Kongeåen 1624-1805”
”Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk” 1991
”Find din slægt og gør den levende” af Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen
”Håndbog i slægtshistorie” af Hans H. Worsøe