Dansk Data Arkiv

Information vedr. DDD

18/12 2017 I dag vil vi ønske alle vores flittige indtastere og brugere en rigtig Glædelig Jul med håbet om, at næste år bliver et lige så fint år for os alle. Vi har den meget glædelige nyhed og gave til os alle, at FT1860 nu er HELT indtastet. 100,0 % indtastet. Stor tak til de 226, der har bidraget til at nå det flotte resultat. Det betyder ikke, at alle opgaver nu er løst. Der mangler stadig meget og til orientering har vi stadig fokus rettet mod FT1901, hvor dags dato 62% er indtastet.

13/10 2017 Den 10. oktober fejrede vi 25 års jubilæet for Kildeindtastningsprojektet og Dansk Demografisk Database. Receptionen blev indledt med en række oplæg, der afspejlede de fleste aspekter af projektet lige fra begyndelsen, arbejdet med indtastningser set fra Rigsarkivets og en indtasters side. Anvendelsen i forskningen blev belyst og der blev afsluttet med en præsentation af de muligheder, man kan få ved at anvende supercomputeren på Syddansk Universitet. Du kan se billeder fra receptionen under Deltag.

23/6 2017 I dette år hvor der er så meget fokus på salget af De Vestindiske Øer vil vi gøre opmærksom på en anden tidligere dansk koloni: Trankebar. Vi har modtaget transskribtioner af kilder fra perioden 1767 til salget i 1845. Du kan finde afskrifter og lidt information om Trankebar på siderne om Dansk Ostindiske Personer

20/2 2017 Det har i en periode været forsøgt at tibyde muligheden for at søge i alle amter samtidigt. Det har desværre vist sig at give for store problemer med lange svartider, der viser sig som 'internal server error'. Derfor er denne mulighed blevet fjernet.
18/1 2017 Søgning på personer ved hjælp af deres navne kan ofte være en udfordring - især når de skifter navn eller vælger at bruge kaldenavn eller mandens efternavn eller ... For at lette problemet med at søge efter disse personer er der introduceret et ekstra felt til navn. Når du udfylder med et muligt navn for personen i begge felter kan du vælge om en person har heddet f.eks. 'Ane Busch' i en årgang og 'Ane Christine Rasmussen' i en anden årgang. Du kan som sædvanligt kombinere denne søgning med mulighederne for brede søgninger ved at vælge mellem 'indeholder', 'slutter med' eller 'begynder med'. Ved at kombinere med 'og' skal oplysninger fra begge felter indgå i navnet. Med 'eller' er det nok bare et af navnene indgår for at du får et søgeresultat. Du kan finde den ekstra søgemulighed på siderne 'Avanceret søgning - områdevalg' og 'Søg i flere amter'.
5/1 2017 Rigsarkivet indbyder til fælles samvær om at indtaste kilder. Der bliver afholdt 'tastehygge' i Odense den 19. januar og i København den 19. januar . Arrangementet er et tilbud til alle indtastere om at mødes om den fælles hobby med hinanden og med de involverede medarbejdere fra Rigsarkivet.

6/10 2016 Rigsarkivet har besluttet indtil videre ikke at publicere folketællingen 1940. Den kan indtastes og afleveres, men publiceringen vil først ske senere. I den forbindelse erindrer vi om, at fokusmål for indtastninger fortsat er folketællingerne for 1901 og 1860, hvor der stadig mange enkelte gader og kvarterer i København.
3/10 2016 Rigsarkivet og KIKkomiteen har valgt at lægge referaterne fra møderne op på hjemmesiden. Du kan finde referatet fra det sidste møde afholdt i april fra siden Oversigt/KildeIndtastningskomiteen.
30/8 2016 Rigsarkivet har nu foretaget den ændring af indtasteres rettigheder til de indtastede og afleverede data, som længe har været varslet. De ændrede rettigheder gælder for alle nye afleveringer, der indlæses efter dags dato. Mht. til indtastninger, der er indlæst før dags dato vil Rigsarkivet senere komme med en plan. De fra nu af gældende bestemmelser sikrer, at Rigsarkivet altid vil stille data frit og gratis til rådighed for alle.

16/3 2016: Indholdet under 'Juridiske forhold' er midlertidigt erstattet af en meddelelse fra Rigsarkivet vedrørende en udtalelses fra Kammeradvokaten om indtasteres rettigheder til de indtastede data. Inden juli 2016 vil der komme en ny tekst, der præciserer retningslinierne omkring indtastningerne.

24/2 2016: Der er nu så mange data i databasen, at det er naturligt at tilføje en funktion, der kan knytte en person sammen over flere årgange. På den måde kan vi skabe et dansk, historisk befolkningsregister, der kan anvendes til at skabe et fundament for videre slægtsforskning. Har du lyst til at deltage i testfasen af denne funktion kan du læse mere om projektet her. Når testfasen er slut forventes det, at linkfunktionerne fungerer som en integreret del af søgesiderne.
14/8 2015: Pga. systemarbejde med vores webservere vil det ikke være muligt at opdatere vores databaser med nye data i den nærmeste tid. Vi beklager ulemperne, men vi håber, at I trods denne midlertidige pause fortsat vil bidrage med jeres indtastninger. Så snart det er muligt, vil alle jeres nye indtastninger blive lagt på hjemmesiden

2/7 2015: Som noget nyt er der til alle de poster, hvor det har været muligt og overkommeligt, tilføjet to nye søgefelter: det ene indeholder en beregnet alder og det andet et beregnet fødselsår. At de er beregnet betyder, at den oprindelige tekst er blevet renset for slåfejl, forkerte angivelser og desuden i mange tilfælde kontrolleret mod kilderne. Desuden at der for de årgange,hvor der ikke er angivet fødeår er beregnet et føde år og for de årgange uden alder er beregnet en alder ud fra fødselsdatoen. Det betyder dog ikke, at der ikke stadig vil være større eller mindre fejl. Derudover ændrede måden at angive alder på sig gennem 19. århundrede. Der er er derfor mulighed for at søge på både en specifik alder eller anvende et aldersinterval. I resultatet vises data, som de er indskrevet. En anden ændring er, at resulatet enten vises på samme side eller på et nyt faneblad. Begge dele giver mulighed for at sammenligne resultatet med det, du har søgt efter.

8/4 2015: Vi vil hermed invitere interesserede til reception i anledning af udgivelsen af den første bog baseret på den komplette indtastning af folketællingen 1801 torsdag den 16. april, Jernbanegade 36, Odense. Efter indtastningen er der gennem mange år foretaget korrekturlæsning på folketællingen, indholdet er blevet standardiseret og kodet, så det har været muligt at lave undersøgelser af den samlede befolkning uanset den oprindelige stavemåde. Resultatet af dette arbejde præsenteres nu i bogen "Danmarks befolkning 1801" skrevet af Hans Jørgen Marker. Du kan læse mere om bogen og receptionen her.

17/12 2014: Vi ønsker alle vores flittige indtastere og øvrige brugere en Glædelig Jul. Det gør vi bl.a. ved at lægge en ny database på vores side. Den indeholder et register over sønderjyske skifter. Du kan finde den på siden med 'Andre databaser'. I forbindelse med 'Andre databaser' tilbyder vi nu en fælles søgeindgang til databaserne på denne side. Du kan selvfølgelig fortsat søge i de enkelte databaser separat.
Vi håber, at I alle fortsat vil deltage i indtastningsprojektet, hvor vi indtaster ALLE oplysninger, så kildetro som det er muligt og relevant.

17/11 2014: Vi har nu nået det flotte resultat, at der i alt er indtastet over 17 mio. poster fra folketællinger og kirkebøger. Det er et resultat, vi alle kan være stolte over og glæde os over, fordi det betyder, at chancerne for at finde personer, er blevet endnu større.
Der er stadig meget, der venter på at blive indtastet, så vi håber, at I fortsætter det gode arbejde.
24/10 2014: Database over faldne i 1. verdenskrig Nu har du adgang til at søge i den nye database over faldne i 1. verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland. Du har adgang til at søge blandt de ca. 6000 sønderjyder, der faldt på tysk side i 1. verdenskrig. Databasen indeholder bl.a. oplysninger om de faldnes navne, hvor de faldt, og hvilket regiment de var tilknyttet. Databasen er udarbejdet af en gruppe af frivillige i 2012 i samarbejdet med Museum Sønderjylland og Landsarkivet for Sønderjylland.

3/9 2014: Fra Udvandrerarkivet har vi modtaget en database, der indeholder de personer, der udvandrede fra Vejle via Hamborg. Du kan få adgang til listen fra forsiden.
4/7 2014 Vi vil hermed ønske alle vores brugere og flittige indtastere en god sommerferie. Databaserne er blevet opdateret, incl. kirkebøger afleveret fra Danish Family Search. Vi vender tilbage igen til august.

1/7 2014: Dansk Demografisk Database har fået et nyt og ensartet udseende og navigation på alle sider. Det nye design formidler klart, at der er tale om en fælles portal til samlingen af søgbare, indtastede kilder. Det bliver fremover let at anvende og søge på alle platforme - PC, tablet og smartphone - fordi siderne automatisk tilpasser sig. Fra alle sider er der en navigationsbjælke, der gør det nemt at komme til andre sider og kilder ogmed henvisninger til at læse mere om kildeindtastningsprojektet med opfordringer til at deltage i projektet. Med det nye design præsenterer vi endnu bedre resulaterne af det store arbejde frivillige gør med at indtaste folketællinger, kirkebøger og andre kilder.

26/6 2014: Rigsarkivet har indgået aftale med Danish Family Search (DFS) om, at frivillige indtastere der er tilknyttet DFS-projektet, fremover også vil arbejde med indtastning af poster fra folketællingen 1906. De indtastede poster vil løbende blive overført til DDD. Rigsarkivet har tidligere indgået en lignende aftale med DIS-Danmark om folketællingen 1930. Rigsarkivet ser det som en stor styrke i arbejdet med tilgængeliggørelsen af vores fælles kulturarv, at der fra frivillig side er så stor tilslutning til den grundlæggende idé bag DDD og AO, at data skal stilles frit og gratis til rådighed for alle
7/2 2014 Vi har tilføjet en database til samlingen. Den indeholder navnene på nordmænd, der har modtaget en præmie fra landhusholdningsselskabet. Du kan finde den fra forsiden og direkte herfra
5/2 2014 Siderne til søgning i kirkebøger er blevet lagt om, således at du nu søger i kirkebøger på samme måder, som du søger i folketællinger. Du kan søge fra to forskellige søgesider, der har hver sine fordele. Bl.a. kan du søge efter personer blandt alle personer i en kirkebog eller du kan vælge, hvilken type person, du vil lede efter. Du kan vælge om du vil søge i et amt eller i alle amter. Du kan søge på et år eller et interval af år. De nye sider løser de problemer, der hidtil har været med manglende svar. Vi håber, du bliver tilfreds med de nye søgemuligheder.
24/1 2014 Efter ønske fra flere brugere er skriftstørrelsen nu gjort større på søgeresultaterne. Vi håber, det på denne måde bliver lettere at gennemse de enkelte poster og finde det, du leder efter.
18/12 2013  Vi vil ønske alle vore brugere og flittige indtastere en stor tak for året, der (næsten) er gået. Der er kommet mange nye data til, som vi alle har glæde af. De sidste sider (søg person via husstand) er blevet rettet til, således at resultatet vises sammen med søgekriterierne og der frit kan vælges amt. Desuden er funktionen med at skelne mellem 0 poster, og at der ikke findes en indtastning for et bestemt år blevet genindført.

Der er stadig de sider til rådighed, hvor du selv skal indtaste amt og øvrige stedoplysninger.

Vi håber, du stadig vil støtte vores projekt med deltagelse og kommentarer om forbedringer og mulige fejl.

26/9 2013  Tak for tilbagemeldingerne. De påpegede fejl og mangler skulle være rettet nu, så alle oplysninger bliver vist som planlagt.
25/9 2013 Der er til paletten af søgemuligheder nu kommet endnu en: "Simpel søgning". Udover at angive hvilket amt (og/eller herred og/eller sogn) er der som personoplysninger kun felterne 'navn' og 'FTår'. Hvis du har brug for at søge mere præcist kan du gøre det på siden "Avanceret søgning", der svarer til den tidligere søgeside.

Desuden har vi tilrettet søgesiderne, således at man kan skifte amt og beholde søgekriterierne. På denne måde bliver det muligt hurtigt at lede systematisk efter personer i hele landet ved blot at skifte i feltet 'Amt'.  Søgeresultatet vises nu i bunden af søgesiden, så det er nemt at se, hvad du har søgt på samtidig med, at du ser resultatet. Det vil gøre det nemmere at forfine søgningen.

Siderne for 'Vis husstand', 'Alle oplysninger' og 'Dokumentation' åbnes i nye faneblade/vinduer, således at det er nemt at gå tilbage til søgeresultatet. Du skal selv huske at lukke de åbnede faneblade/vinduer.

5/4 2013  Pga. ferie bliver der først igen lagt nye indtastninger i databasen i begyndelsen af maj.
28/2 2013  Det har desværre vist sig, at der er problemer med svartiderne. Antallet af viste poster er derfor blevet sat ned til de 250 poster, det før var muligt at se.
18/12 2012  Dansk Data Arkiv vil gerne ønske alle vore brugere en god jul. Det vil vi gøre ved at sætte antallet af poster, du får vist,  op fra 250 til 500. Vi tager det forbehold, at hvis det skulle vise sig, at der bliver større problemer med svartider, reducerer vi antallet af viste poster igen.

Vi anbefaler, når du har fået vist en stor mængde poster, at du anvender de søgemuligheder du har med browseren, til at søge på en side. (Med  InternetExplorer trykker du Ctrl+ F, så kommer der et søgefelt under adresselinien. Med Firefox trykker du også Ctrl F og søgefeltet vises nederst.)

12/12 2012  Folketællingen for 1880 og for 1885, der kun dækker København, kan ikke købes på CD, men kan derimod hentes gratis ned til egen PC. I den 'pakke', der hentes ned, er samlet alle filerne og den tilhørende dokumentation af de enkelte indtastninger. Desuden medfølger programmet _ft1880.exe, således at du straks kan læse indtastningerne. Programmet er skrevet om på den måde, at funktionerne er de samme, men layout er anderledes og forhåbentligt nemmere at benytte. Der er lagt en kort Hjælp-tekst ind, så du kan se, hvordan du kan navigere rundt mellem indtastningerne.

For bl.a. at få et overblik over hvor mange, der henter denne udgivelse, beder vi først om dit navn og din email, inden du får adgang til siden, hvor du kan hente 'pakken'. Det vil tage nogle få minutter, inden den er overført til din PC. Hvis der er mange samtidige brugere, kan det måske tage lidt længere tid at hente. Udgivelsen er pakket med et zip-program, således at den skal 'pakkes ud', inden du kan gå i gang med at bruge udgivelsen. På download-siden er der forslag til gratis zip-programmer.

16/11 2012  Den 8.november 2012 var der reception i Rigsarkivets foredragssal. Her blev 20-årsdagen for KildeIndtastningsProjektet fejret samt  færdiggørelsen af folketællingen 1880.  Der var mødt mange deltagere op og kulturministeren holdt tale og indtastede en post i København 1860. Det var en dejlig dag og mange tak til alle deltagere i projektet. Vi håber I fortsat vil være lige så flittige.
I kan se hele receptionen, fotos og de enkelte film på disse steder:

Fotos på Flickr
Hele receptionen
Tak til de mange frivillige - Youtube
Kulturministerens hyldest -Youtube

 

2/7 2012  Vi har nu nået det resultat, både indtastere og Dansk Data Arkiv har arbejdet på i flere år: hele folketællingen 1880 er nu indtastet og ligger i databasen. Vi takker alle bidragydere for det store arbejde I har ydet. Forhåbentligt fortsætter indsatsen mod de nye mål: 1860 og 1901.
15/12 2011  Dansk Data Arkiv ønsker alle sine brugere en glædelig jul og et godt nytår. Vi håber I fortsat vil bakke op om kildeindtastningsprojektet som både brugere og indtastere. Der er indtastet rigtigt meget, men der er stadig meget endnu at tage fat på. Vi glæder os til at høre fra jer.
26/9 2011  På Dansk Demografisk Database er der tilføjet en ny database: Dansk Ostindiske Personalia og Data. Det omfatter fotografering af håndskrevne sedler og tilhørende database med de vigtigste informationer fra sedlerne. Databasen er afleveret til Dansk Data Arkiv af Palle Kvist. Der er adgang til disse data fra siden 'Andre kilder'. 
5/9 2011 Hele folketællingen for København 1885 er nu at finde i vores database. Udover København er der også indtastet noget fra Hellerup. Det er en spændende folketælling, der viser København ved industrialiseringens begyndelse og i hastig befolkningsudvikling.
16/8 2011 'Indgangssiden' til folketællinger og hele kildeindtastningsprojektet er blevet omstruktureret. Det skulle gerne give større klarhed over mulighederne og gøre det lettere at følge indtastningsprojektet. Vi håber stadig, at mange flere vil melde sig som indtastere og/eller korrekturlæsere.

Det er vores bestræbelse fremover at opdatere databasen ugentligt med de nyeste indtastninger. Datoen for sidste opdatering vil som altid kunne ses på 'indgangssiden'.

23/5 2011 Vi tilbyder nu endnu en mulighed for at lede efter personer i folketællingerne. Med funktionen 'Søg personer i samme husstand' kan man skrive navnene eller nok snarere dele af navnene på to personer, der skal bo i samme husstand. På den første person kan du udbygge oplysningerne med erhverv og/eller stilling i husstanden. Den første person kan være et vilkårligt medlem af husstanden, dvs. lige såvel faderen, som et barn som en tjenestepige. Du kan begrænse søgningen til et interval eller en enkelt årgang. Hvis du ikke gør noget søger programmet i alle årgange.

Forslag til bedre navngivning af funktionen modtages gerne.

Da søgningerne er lidt mere komplekse end de almindelige, kan der undertiden være lidt længere svartider.

9/3 2011 Der er igen kommet nye data til databasen. Denne gang er der for første gang kommet folketællingsdata med fra folketællingen 1930.
 
2010 10/11 På søgesiderne 'Søg efter person' er der tilføjet mulighed for at begrænse søgningen til før eller efter et valgt folketællingsår. Det skulle gerne gøre det nemmere at få det ønskede resultat frem.
 
20/10 2010  På den nyligt udgivne DVD med folketællinger, DDD11, har det desværre vist sig, at nogle filer er enten tomme eller helt mangler. Disse filer er blevet skrevet ud igen (med indhold) og det er muligt at hente dem samlet. Der er ligeledes lagt en oversigt, så man kan se, hvilke sogne, det drejer sig om.
 
18/10 2010  På søgesiderne for Folketællinger er der tilføjet et ekstra felt til brug for sortering. Standard vil der nu blive sorteret efter først 'Navn' og derpå FTår. Begge felter kan selvfølgelig ændres, men skal være forskellige. Vi håber, dette kan være med til at gøre siderne endnu bedre.
 
14/9 2010 Folketællingen 1850 er nu komplet indtastet. Den udgives sammen med alle de andre folketællinger på en DVD. Dette vil vi fejre med en reception hos Dansk Data Arkiv. Alle interesserede indbydes hermed til at deltage i markeringen af endnu en vigtig milepæl i kildeindtastningsprojektets historie. Vi modtager meget gerne tilmeldinger på tlf. 66113010 eller mail:mailbox@dda.dk. Se indbydelsen her
14/6 2010 Fra i dag kan man her på DDD få adgang til en database over Nygårds Sedler. Nygårds Sedler indeholder oplysninger om 425.000 jyder med specielle navne. Ved at søge på navnet får man vist den originale seddel og kan derefter gå videre til den originale kilde. Eller man kan stoppe her og glæde sig over, at man har fundet mere information om en forfader.
16/12 2009  Databasen for folketællinger blev opdateret den 14/12 og i dag er databasen for kirkebøger opdateret, Fremover vil datoen for opdateringer af kirkebogsdatabasen fremgå af siden 'Find Kirkebog'.
22/6 2009  I dag åbnes der for muligheden til at søge i kirkebøger. Gennem årene er der afleveret en del indtastninger af kirkebøger til DDA og de er nu lagt i en database, så vi alle kan søge i dem. Oplysningerne og den måde, de er indtastet på, varierer, da projektet har varet i mange år, og der er skiftet principper og især program ud i de forløbne år. Der mangler endnu meget, og pga. kirkebøgernes fordeling og historie kan vi ikke på samme måde som ved folketællingerne give en status for, hvor langt vi er med indtastningerne af kirkebøgerne. Vi håber endnu flere vil hjælpe os med at indtaste kirkebøgerne. Henvend jer til os, hvis I vil deltage. Trods disse forbehold bør vi glæde os over, at der nu kan søges i kirkebøgerne.
11/1 2009 Der kan forventes lidt ustabil drift i dag pga. systemarbejde.
7/1 2009  Den årlige 'opsamlings-cd' (der er en DVD) vil i nogle tilfælde ikke starte automatisk. For at få startet programmet skal du gøre følgende: Skiven skal forblive i drevet. Klik på 'Windows Start'-knappen. Vælg Kør(Run) og klik på Gennemse (Browse). Vælg cd-rom-drevet. Der vises nu en oversigt, hvor du skal vælge '_DDD10.exe'.  Tryk på 'OK' og programmet til at se i folketællingerne starter.
26/11 2008 Den årlige udgivelse af de uafsluttede folketællinger er nu klar til bestilling. Som noget nyt udgives de på en dvd, således at indtastningerne ikke længere er zippede. Dette har givet problemer for Vista-brugere, som der bliver stadig flere af, så derfor har vi valgt at lægge dem på en dvd. Indhold og bestilling kan ses på Bestil cd-rom siden
26/8 2008 Siden 2001, da det første gang var lykkedes at få indtastet en hel folketælling, er der foregået stort arbejde med at gennemgå materialet og standardisere det. Standardisering består i at kode f.eks. alder, således at der ikke står 'et lille barn' men et 1. Ligeledes bliver erhverv kodet, så de mange stavemåder ikke har indflydelse på, hvor mange husmænd der var. De indtastede værdier bevares som de er afleveret og som man kan se det ved søgninger i databasen. Men til forskningsformål er det nødvendigt at standardisere materialet og give det koder. Dette foregår her hos DDA, men også i internationalt regi.

Vi vil gerne vise lidt af de resultater, der er opnået forskningsmæssigt; der er oprettet en side der viser nogle få eksempler på dette.

28/3 2008  Efter nedenstående melding fra den 17/3 er der kommet en del henvendelser vedrørende problemer med 'time out'. Søgerutinerne er derfor blevet ændret lidt i håbet om, at det vil reducere problemet. Når problemet opstår, kan man i første omgang gentage søgningen, hvorefter det ofte er løst. Man kan desuden ændre lidt i søgeudtrykket for at lave søgningen med lidt andre kriterier. DDA vil følge udviklingen.
17/3 2008  Der er tilsyneladende ikke problemer med at hente og vise 250 poster, så dette vil fortsætte.

Der er i dag lagt 415 nye indtastninger i databasen med tilsammen godt 300.000 poster.

5/12 2007 Fra i dag og en måned frem vil vi køre en test, der består i, at  vi øger det maksimale antal poster, der kan hentes, til 250. Når måneden er gået, vil vi vurdere, om dette antal er det korrekte eller ej. Vurderingen vil især tage hensyn til serverbelastning og dermed eventuelle svartidsproblemer.
30/10 2007 Folketællingen 1840 er nu komplet indtastet. Det vil vi fejre med en reception hos Dansk Data Arkiv. Alle interesserede indbydes hermed til at deltage i markeringen af endnu en vigtig milepæl i kildeindtastningsprojektets historie. Vi modtager meget gerne tilmeldinger på tlf. 66113010 eller mail:mailbox@dda.dk. Se indbydelsen her
21/6 2007 Der er i dag lagt nye indtastninger op. Det drejer sig om 217 nye indtastninger. Vi opfordrer alle, der benytter sig af det store materiale, til at melde sig som indtaster. Det er kun muligt at udvide indholdet af databasen i kraft af at frivillige indtaster folketællingerne og afleverer dem til DDA til glæde for alle. Vi arbejder især på at få 1880-tællingen gjort helt færdig, men indtastninger fra andre perioder er også særdeles velkomne. Læs mere på her eller kontakt DDA for mere information.
4/6 2007 Man har nu mulighed for at vælge mellem flere søgemåder. Mulighederne fremgår således, at man fra en 'rulleliste' kan vælge mellem den 'nye' måde, hvor man automatisk får udfyldt herreds- og sognenavn, med de herreder og sogne, der er indtastet, når et amt er valgt, og den 'gamle' måde, hvor man selv skal skrive navnet på herred og/eller sogn. Man kommer tilbage til den samlede oversigt over valgmuligheder og anden information ved at vælge menupunktet 'KIPprojektet' på de enkelte sider.
30/5 2007 Der er fra i dag foretaget en ændring, som forhåbentlig er en forbedring, af søgesiden. For at kunne gennemføre den nye søgeindtastningsmåde har det været nødvendigt at vende tilbage til først at udfylde oplysningerne om amt og evt. herred eller sogn og derefter oplysningerne om den konkrete person, man vil finde.

Når man har valgt et amt, vises derefter felterne for herred og sogn. I feltet 'Herred' vises en liste over de herreder, der er i det valgte amt - OG som har indtastninger i databasen. I feltet 'Sogn' vises først alle de sogne, der er i det valgte amt. Hvis der er valgt et herred reduceres listen i 'Sogne'-feltet til kun at vise de sogne der er i det valgte herred. I begge tilfælde gælder, at der kun vises navne på herreder og sogne, der har tilknyttet indtastninger i databasen.

Ovenstående gælder for siderne 'Søg efter person' og 'Hvad er der i databasen'. På siden 'Hvad er reserveret og afleveret' vises de herreder og sogne, hvor der er tilknyttet en aflevering eller reservation.

Vi håber, at det skulle gøre det bedre at foretage en korrekt søgning og at reducere arbejdet med at gå fra oversigt til søgeside.

13/2 2007 Da folk med den lille skærmopløsning stadig har problemer med at se den fulde tekst på menuerne, er de hyppigst brugte menupunkter tilføjet øverst på skærmen. Således burde alle nu kunne navigere mellem siderne uden problemer.
9/2 2007 Når man i 'Søg efter person' skal angive et navn, kan man vælge 'indeholder','=' og 'begynder med'. Standard er 'indeholder', hvor programmet selv sætter 'jokertegn' før og efter det, man har skrevet i navnefeltet. Denne søgning tager længere tid end når navn skal være lig med det, man har skrevet. Derfor er det en fordel at anvende '=' i de tilfælde, hvor man kender stavemåden. Det reducerer tillige antallet af uinteressante poster i resultatet.
5/2 2007 Problemerne med at se hele udskriften af søgeresultaterne, når man anvender en lav opløsning, skulle nu gerne være løst.
5/2 2007 Vi er blevet gjort opmærksomme på, at mange stadig anvender en lille skærmopløsning. Vi arbejder stærkt på at lave en løsning, så alle kan se alle oplysningerne.
2/2 2007 Vi beklager, at der har været nogle startfejl ved idriftsættelsen af det nye design, men de problemer skulle gerne være løst nu. I den forbindelse kan vi oplyse, at designet er optimeret til en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere. 
1/2 2007 DDD har fra i dag fået et nyt design. Med dette design håber vi at have imødekommet en del ønsker fra brugere af databaserne. Desuden er det blevet muligt at komme nemt fra en side til en anden side.

Som noget nyt er der på søgesiden for søgning efter personer tilføjet den mulighed, at man kan indsnævre søgningen på navn. Som standard er søgningen som hidtil: alle personer, hvis navn indeholder de indtastede oplysninger, vil blive fundet. Nu kan man fremover desuden vælge kun at ville søge efter personer, hvis navn er præcis som det indtastede ved at vælge '=' , og  man kan søge efter personer, hvis navn 'begynder med' de indtastede oplysninger.

Vi har desuden optimeret databasen og serveren. Tilsammen skulle dette give bedre service til glæde for alle.

 

16/1 2007 DDA har modtaget en del henvendelser vedrørende søgningen i databaserne. Vi er i den situation, at så mange benytter databaserne med indtastningerne, at man undertiden kan få en  meddelelse om 'timeout'. Vi er klar over, at det er et stort irritationsmoment, og derfor arbejder vi til stadighed på at løse problemet.

21/11 2006 På oversigten over hvad der er reserveret og afleveret ('Kipfolderen') er der nu tilføjet en oplysning om, hvorvidt indtastningen er korrekturlæst eller ej. På den måde kan man straks få et overblik. Det vil ligeledes fremgå, at vi stadig har stor brug for personer, der vil læse korrektur på vore indtastninger.

20/10 2006 Ved søgninger er der indført en mulighed for at beholde søgekriterierne på søgeformularen. Der er tilføjet to knapper: "Til søgesiden" og "Til resultatet". Ved at klikke på disse kommer man f.eks. tilbage til søgesiden, hvor man har mulighed for at arbejde videre med at forfine sin søgning. Desuden har vi tilføjet oplysninger om, hvordan og hvem der står for planlægningen af indtastningsprojektet, nemlig KildeindtastningsKomiteen

15/6 2006 Det er nu muligt at få indtastningsforlæg på papir eller som jpgfiler til brug for indtastning af folketællingen 1880. Efter at folketællingen 1845 var afsluttet, besluttede KildeIndtastningsKomiteen (KIK), at folketællingen 1880 skulle være den næste folketælling, der skulle havde 1. prioritet, med forventet afslutning i 2007-08. Den største hindring for at nå dette mål er, at FT-1880 kun findes på mikrokort, og den traditionelle kopimetode er meget kostbar og giver dårlige kopier, derfor er denne metode ikke egnet for KildeIndtastningsProjektet. I januar måned 2006 besluttede DDA at købe en mikrokortskanner til kopiering af FT-1880 mikrokort. Efter test af skanner, er der nu mulighed for at få indtastningforlæg på følgende måder:
1. mikrokort (til låns)
2. papirkopi
3. jpgfiler på som email eller på cd

12/1 2006 Der er indført en forbedret information i forbindelse med søgning efter personer i et enkelt amt. Programmet undersøger først om det søgte sogn, herred eller FTår findes i databasen inden en søgning begyndes. Man kan derfor nu på søgeresultatet straks se, om man søger på et område, der ikke findes i databasen og/eller om det er i et år, der ikke er indtastet. Et resultat med '0 poster fundet' indeholder derfor indirekte den oplysning, at sognet mm. er i databasen, men at der ikke findes personer, der opfylder de øvrige søgekriterier.

21/12 2005 I forbindelse med julen har Statens Arkiver, og herunder Dansk Data Arkiv, lukket fra den 23/12 til 2/1 2006, begge dage incl. DDA takker for de mange bidrag i form af indtastninger, korrekturlæsning og øvrige kommentarer. Det har desværre indtil videre vist sig umukligt at undgå fejl. Der er derfor oprettet en side, hvorfra man kan hente opdateringer til de udgivne cd-rommer. Denne side er der adgang til fra denne side ved at klikke på linket over alle informationerne. DDA beklaager, at det har vist sig nødvendigt, og vi arbejder fortsat åp at forbedre vores rutiner, så det i fremtiden kan undgås at lave opdateringer.

5/10 2005 I anledning af at hele FT1834 er færdigindtastet og udgives på cd-rom afholdes der reception den 31.oktober 2005 kl. 14-16. Receptionen arrangeres af og afholdes hos Ringsted Lokalhistoriske Arkiv. Interesserede er meget velkomne.

4/10 2005 Det er nu muligt at begynde at bestille den nye cd-rom, der indeholder hele folketællingen 1834. Indtastningerne ligger klar til brug for det medfølgende søgeprogram, men der er også et ekstra sæt csv-filer, der kan anvendes af andre programmer.

11/8 2005 I de sidste par år har et projekt kaldet 'African Roots' været igang. I Danmark har nogle udvalgte indtastere indtastet folketællinger fra St. Croix. Resultatet er nu tilgængeligt fra siden 'Andre kilder'. Søgesiden er lavet på engelsk,da vi forventer, at der især vil være interesse fra indbyggerne på St. Croix.

16/6 2005 Der er lagt nye data op. Det drejer sig om 412 indtastninger, der er indtastet siden februar.

15/6 2005 DDA har fra i dag indsat en ny server. Vi håber, at den vil være til gavn og glæde for vore brugere. Det må forudses, at der vil være lidt systemarbejde i de kommende dage.

2/6 2005 Der har desværre vist sig at være indtastninger, hvor fødestedet har manglet. Alle indtastningerne er nu gennemgået, og hvor oplysningerne om fødestedet findes, er de tilføjet.

23/2 2005 Der er i dag tilføjet 508 indtastninger til søgedatabasen. Det svarer til godt 402.000 poster.

15/2 2005 Ved en misforståelse er det fremgået af indholdet til den nyeste cdrom (DDD6), at hele Bjerre herred 1840 skulle være på cd-rommen. For at imødekomme denne forkerte oplysning kan man hente Bjerre herred 1840 som en zippet fil. Oplysningen er selvfølgelig fjernet fra oversigten nu.

4/2 2005 Der har været forspørgsler fra flere vedr. muligheden for at tegne et abonnement på vore cd-rom'er. På siden med bestillinger af cd-rommer kan man nu tilmelde sig en abonnementsordning, der vil gælde fremtidige cd-rom udgivelser.

21/1 2005 Vedr. cd-rom'en DDD6: Det har desværre vist sig, at nogle filer, der alle vedrører Sorø og næsten alle fra 1834, desværre er tomme på cd-rommen. De kan hentes samlet her.

19/1 2005 Der har vist sig at være en fejl mht. alder i filerne fra Tønder,Højer og Lø herred på FT1787 cd-rom'en. Disse filer kan hentes her. Desuden er der lagt en ny udgave af oversigtsfilen for FT1787 cd-rom'en, der gør det muligt at søge på Tønder, Højer og Lø herred.