Dansk Data Arkiv

Ændringer i forbindelse med nye EU-regler om datasikkerhed (GDPR)

Pr. 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Det har betydning for vores arbejde i Dansk Demografisk Database.

Det er Rigsarkivets vurdering, at det er uforeneligt med persondataforordningen og den danske implementeringslovgivning, at foretage yderligere indtastning og publikation af oplysninger, der kan lede til identifikation af fysiske personer som endnu er levende, eller som er døde indenfor de sidste 10 år.

Dette betyder at:

  1. Det ikke længere er muligt at reservere sogne/gader fra nyere folketællinger og kirkebøger:
    • Folketællinger: Ikke nyere end 1916
    • Kirkebøger: Ikke nyere end: Dåb: 1906; Vielse: 1921; Konfirmation: 1919; Begravelser: Uændret
  2. Allerede publicerede data på hjemmesiden bibeholdes, medmindre beskyttede personer henvender sig, og beder om at få deres data fjernet. Vi fjerner altså som udgangspunkt ikke noget fra databasen.

  3. Indtastere, som er i gang med indtastning af sogne/gader nyere end 1906 reserveret før Persondataforordningens ikrafttræden, kan færdiggøre deres indtastning og aflevere dem til Rigsarkivet. Beskyttede personer vil blive filtreret fra inden indtastningerne publiceres på hjemmesiden.

Det er naturligvis beklageligt, at vi må indstille indtastning af nyere folketællinger og kirkebøger. Men det er vigtigt at understrege, at dette på ingen måde er en nedlukning af kildeindtastningsprojektet og Dansk Demografisk Database.

Der foreligger stadig rigtig meget ældre materiale, der mangler at blive tastet. Skriv til os og få reserveret det sogn/de gader, som du ønsker at taste. 1901-folketællingen er fortsat den folketælling, som Kildeindtastnings-komitéen har udpeget som fokusområde. Vi genoptager naturligvis også indtastningen i de nyere kilder, så hurtigt som det er muligt.

Her kan du se hvor mange procent der mangler at blive tastet på ældre årgange:

Vil du gerne fortsætte med at indtaste 1900-tals materiale, vil vi opfordre til at du tager et kig på indtastningsportalen hvor du kan være med til at indtaste dødsattester fra hele landet frem til 1941.