Dansk Data Arkiv

KildeIndtastningsProjektet (KIP)

KIP begyndte i 1992 som et samarbejde mellem slægtsforskningsforeninger og Dansk Data Arkiv. Formålet var at koordinere og fokusere den kildeafskrivning, der fandt og finder sted. I 1996 var projektet så langt, at der blev mulighed for at oprette denne hjemmeside, hvor alle frit og gratis kan søge i de indtastede data. Der har været størst interesse for folketællingerne og kirkebøgerne, men vi modtager også andre afskrevne kildematerialer, der passer ind i sammenhængen.
Kontakten mellem KIP og indtastere og slægtsforeninger vedligeholdes formelt gennem KildeIndastningsKomiteen (KIK)

Følg projektets udvikling og status

Vi modtager hele tiden indtastninger foretaget af frivillige og interesserede. På de forskellige oversigter kan du se, hvor meget der er indtastet af de folketællinger og kirkebøger, vi kan få adgang til, du kan se hvem der har indtastet mest i alt og hvem der har indtastet mest i indeværende år. For at højne kvaliteten vil vi gerne have, at der bliver læst korrektur på det indtastningerne. På listen over korrekturlæsere kan du se, hvem der har korrekturlæst mest. Endelig kan du på et kort se, hvilke områder der er indtastet, og hvad der er på vej.

Færdige folketællinger

Indtil videre er 10 folketællinger blevet helt indtastet og lagt på søgesiderne. Hver gang en årgang er blevet afsluttet er det blevet fejret med en reception. Du kan se billeder fra receptionerne ved at følge linket Galleri

Når en folketælling er blevet afsluttet bliver der taget en kopi, der bliver gjort til genstand for kodning og forskning. Vi har lagt nogle eksempler på analyser i folketællingerne frem. Se linket Forskning

Rettigheder til afleverede indtastninger

Den 19. august 2016 blev der ændret i de rettigheder, der gælder for indtastninger doneret til Dansk Demografisk Database. Formålet er at sikre den størst mulige dansksprogede, gratis database frit tilgængelig for alle slægtsforskere, forskere og alle andre, der har lyst til at benytte databasen.
For indtastninger doneret før den 19. august 2016 gælder fortsat de betingelser, som fremgår af de kvitteringer indtasterne løbende har modtaget

Nedenstående gælder for indtastninger tilføjet efter 19. august 2016
De data, du tilføjer, vil blive stillet frit til rådighed
Da Rigsarkivet ønsker, at flest muligt kan få glæde af vores arkivalske kulturarv, vil de data, du tilføjer (f.eks. afskrifter, bearbejdelser eller metadata), altid blive stillet frit og gratis til rådighed, så alle kan bruge dem. Rigsarkivet fører ikke kontrol med til hvilke formål data bruges.

Du må selvfølgelig også bruge dem
Du må selvfølgelig også selv frit bruge de data, som du eller andre har tilføjet arkivalierne, f.eks. må du gerne citere, udskrive og dele de tilføjede data på internettet. Husk at lave en kildehenvisning.

Kontrol og ændringer
Vi laver alle fejl, og for at kvalitetssikre bliver dine tilføjede data kontrolleret. Rigsarkivet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i det, du har tilføjet.

Udmelding
Du kan altid stoppe med at bidrage til projektet, men du kan ikke forlange at få de data, du har tilføjet, slettet. De data, som du tidligere har tilføjet, vil fortsat blive stillet frit til rådighed for alle.

Ændringer i forbindelse med nye EU-regler om datasikkerhed (GDPR)

Fra 25. maj 2018, da den europæiske Persondataforordning ændrede persondatapolitikken i alle europæiske lande, har projektet midlertidig fokuseret kun på de ældste kilder for at beskytte rettigheder af personer som ikke har været afgået ved døden i over 10 år. Læs mere.

Hitlister