Dansk Data Arkiv

Søg i flere amter

Du kan søge i flere amter på en gang. Der kan forventes længere svartid ved valg af mange amter. Resultatet vises på nyt faneblad

Søg efter personen:

Som boede:

NB! Standard er: Alle år og skal IKKE vælges. Du kan søge i et interval: +1. år og +sidste år.

Søgetips

Klik på overskrifterne herunder og få hjælp til din søgning

Generelt om søgningen
Der skal altid udfyldes mindst tre tegn i navnefeltet.
KIPnr kan erstatte sogn, herred og år
Usikker på stavemåde?
Du kan søge med præcis stavemåde eller du kan anvende 'joker' tegn, En _ erstatter et tegn og en % erstatter flere tegn.
Har du fundet en fejl?
Hvis du finder fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema.
Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt.
Vælge flere amter
for at vælge flere amter: Tastekombinationen <Control+Amt> for hvert amt
Vælge interval eller enkelt år
Når du med tastekombinationen <Control + Mus> vælger 2 år, bliver der søgt i perioden fra det første år til det sidst valgte år. Hvis du kun kliker på et år, søges der kun i det år.Standard er 'alle år', og det skal ikke vælges
Søgning på beregnet alder eller fødeår
Alle de poster, hvor det harmuligt, er tilføjet et søgefelt for alder, der kan være den direkte afskrift fra kilden, alderen rettet for slåfejl og lignende eller en alder beregnet ud fra fødeår. Alle aldre under et år er angivet som 0.5. De tilrettede aldre anvendes ved søgning på alder. I resultatet vises den indtastede alder. Fødeår er beregnet ud fra den tilrettede alder. Der er derfor mulighed for at søge på hhv. intervaller for alder og fødeår, men også præcis alder eller fødeår.