Dansk Data Arkiv

Folketællinger og kirkebøger fra Trankebar

Trankebar (Tranquebar) var en dansk handelsstation på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. Handelsstationen blev grundlagt ved den eksisterende fiskerlandsby, Tarangambadi (tamil: syngende bølge) i 1620, og den forblev dansk indtil 1845. Mere information kan f.eks. findes her

Folketælling og mandtalsliste fra hhv. 1790 og 1834 og kirkebøger fra Zions kirke fra 1767 til 1845 er blevet transskriberet og afleveret til Rigsarkivet af P. S. Ramanujam

Om kirkebøgerne er der i kilderne oplyst følgende: "Kirkebøger fra Dansk-Ostindien 1767-1845: Trankebar/Zionskirken - Landsarkivet, København

Uddrag af den ældste Kirkebog fra Tranquebar 1767-1800

Nb. Denne gamle Kirkebog befandtes i en yderst slet Kondition, men blev o, 1930 omhyggeligt repareret. Alligevel er der Sider, der er ulæselige, og Papiret er mange Steder faldet ud. K. Heiberg

Udi denne Bog, til Brug ved Zions Kirke, findes, foruden dette Første Blad Et Hundrede og Tredive og Een igjennemdragne, folierede og forseiglede Blade; Testerer i Castellet Dansborg.
den 1ste Augustj Ao. 1767
Abbestée
Fol. 1.
Nærværende mindre Kirke-Bog, foruden Een noget større, der Begge formedelst forrigest slette Tilstand, som derfor ikke meere kand bruges, men er henlagt, ere saaledes af Kirken igien bekostet, istandsat og approberedt, at derudi strax kand begyndes med at indføre ved Aars-Tall, Dag og Datum, hvad der herre til enhver, er da og begyndt med udi overnmeldte Augusti Maaned' indeværende Aar 1767 og ønskes hiertelig af os Underskrevne, at Guds store Naade i Xsto mod Alle, som lader sig indpode udi Han og bliver sande Lemmer af Hands Legeme, maatte toe sig saa kraftig udi os alle baade Lærere og Tilhørere, at alle Deris Navne, som herudi tegnes, maatte og findes optegnet udi Livsens Bog i Himlen.
Tranquebar d. 2 Aug. 1767 ."